Koata - S

Dne 12.4.2012 se nám narodila nádherná koátka.


 

INTERCHAMPION

ALL TUCKERED OUT OF CRYSTAL CATZZ. USA

 

CHAMPION

ORINKA ROYALE KIWI OF EULALIE, CZ

 

DĚTIČKY

JMÉNO

TYP

ZBARVENÍ

POHLAVÍ

SPY CZECH STAR.CZ

  RAG n 04 21

 SEAL LYNX MITTED

KOCOUR

SNOPY CZECH STAR.CZ

 RAG n 04

SEAL MITTED

KOCOUR

SCOOBEE CZECH STAR.CZ

 RAG n 03

SEAL BICOLOR

KOCOUR

       
       

 

 

SPY CZECH STAR.CZ

 

SNOPY CZECH STAR.CZ

 

 

 

 

SCOOBEE CZECH STAR.CZ

"S" CZECH STAR.CZ

     

 

 

    

Zpět