Koata - Q

Dne 31.3.2011 se nám narodila nádherná koátka.


 

INTERCHAMPION

ALL TUCKERED OUT OF CRYSTAL CATZZ. USA

 

CHAMPION

ORINKA ROYALE KIWI OF EULALIE, CZ

 

DĚTIČKY

JMÉNO

TYP

ZBARVENÍ

POHLAVÍ

QUEEN LADY CZECH STAR.CZ

RAG n 04

SEAL MITTED

KOČKA

QVINDY CZECH STAR.CZ

RAG n 03

SEAL BICOLOR

KOČKA

QVAILLY CZECH STAR.CZ

RAG n 03

SEAL BICOLOR

KOČKA

QUENTINNE CZECH STAR.CZ

RAG n 04

SEAL MITTED

KOČKA

       

 

 

QUEEN LADY CZECH STAR.CZ

 

QVINDY CZECH STAR.CZ

 

 

 

 

QVAILLY CZECH STAR.CZ

QUENTINNE CZECH STAR.CZ

     

 

 

    

Zpět