Koata - P

Narodila se nám nádherná koátka.


 

INTERCHAMPION

ALL TUCKERED OUT OF CRYSTAL CATZZ. USA

 

CHAMPION

BEATRICE DANCE OF LIGHT. CZ

 

DĚTIČKY

JMÉNO

TYP

ZBARVENÍ

POHLAVÍ

PRINCEZNA CZECH STAR.CZ

RAG n 04

SEAL MITTED

KOČKA

PENELOPEE CZECH STAR.CZ

RAG a 04

BLUE MITTED

KOČKA

PHILIP CZECH STAR.CZ

RAG a 04

BLUE MITTED

KOCOUR

PHORTOS CZECH STAR.CZ

RAG a

BLUE COLOUR POINT

KOCOUR

PUFF CZECH STAR.CZ

RAG a 04

BLUE MITTED

KOCOUR

 

 

PHORTOS CZECH STAR.CZ

 

PRINCEZNACZECH STAR.CZ

 

PHILIP CZECH STAR.CZ

 

PUFF CZECH STAR.CZ

PENELOPEE CZECH STAR.CZ

 

 

  Zpět