Koata - N

Narodila se nám 26.1.2010 nádherná koátka.


 

CHAMPION

BENJAMIN CZECH STAR.CZ

 

 

ŽIVA LUXUS IMP.CUTE * SI

 

DĚTIČKY

JMÉNO

TYP

ZBARVENÍ

POHLAVÍ

NELLI LUXUS CZECH STAR.CZ

RAG a 

BLUE  COLOR POINT

KOČKA

NICK LUXUS CZECH STAR.CZ

RAG a

BLUE  COLOR POINT

KOCOUR

       

 

 

NELLI LUXUS CZECH STAR.CZ

 

NICK LUXUS CZECH STAR.CZ

     
     
     
     
 
 

    

Zpět